СПИСЪК
на екипа от правоспособните физически лица към 04.11.2009г., от различните
специалности, назначени по трудов или граждански договор,
 в МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

СПИСЪК
на екипа от правоспособните физически лица към 17.11.2004г., от различните
специалности, назначени по трудов или граждански договор,
 в МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
валиден до 17.11.2009г.